Wybierz język:

 

"Bezpieczną Wspólnotą" mogą zostać powiaty, gminy, miasta lub jego dzielnice, które promują bezpieczne zachowania, zapobiegają wypadkom, katastrofom naturalnym, przemocy i samobójstwom. Ich długofalowe i co najważniejsze stałe działania obejmować powinny wszystkie grupy wiekowe, bez względu na płeć oraz wszystkie obszary i środowiska zagrożone.

Koncepcja powołania „Bezpiecznych Wspólnot” powstała we wrześniu 1989 roku w Sztokholmie podczas Pierwszej Światowej Konferencji Zapobiegania Wypadkom i Urazom (First World Conference on Accident and Injury Prevention).

Obecnie do sieci należy 132 miast i gmin z całego świata, m.in. ze Szwecji, Norwegii, Australii, Kanady, Holandii, USA, Czech, Nowej Zelandii, Chin i Wietnamu. W najmniejszych gminach należących do „Bezpiecznych Wspólnot” mieszka 2 tys. osób, największą „Bezpieczną Wspólnotą” jest Dallas, zamieszkałe przez prawie 2 mln. mieszkańców.

Najbliższą „Bezpieczną Wspólnotą” jest 30 tys. miasto Kromĕřĭž w Czechach, desygnowane w 2003 r.

Zaangażowanie danej wspólnoty w promocję bezpieczeństwa oceniane jest według sześciu kryteriów:

 • istnienie infrastruktury opartej na partnerstwie i współpracy, zarządzanej przez międzyinstytucjonalny zespół odpowiedzialny za promocję bezpieczeństwa w swojej społeczności;
 • prowadzenie długookresowych, ciągłych programów obejmujących całą ludność bez względu na płeć, wiek, środowisko i sytuacje, w których się znajduje;
 • prowadzenie programów adresowanych do grup i środowisk wysokiego ryzyka, a także programów promujących bezpieczeństwo w grupach szczególnie narażonych na zagrożenia;
 • prowadzenie programów dokumentujących częstotliwość urazów i ich przyczyny;
 • opracowanie wskaźników pozwalających na ocenę programów, działań i efektów zmian;
 • bieżące uczestnictwo w sieci Bezpiecznych Wspólnot na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Procedura przystąpienia do sieci Bezpiecznych Wspólnot:

 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego opisującego wszelkie podejmowane działania, programy związane z powyższymi kryteriami,
 • przygotowanie krótkiej informacji do umieszczenia na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia – Centrum Współpracy  w zakresie Propagowania Bezpieczeństwa w Społeczeństwie (streszczenie podejmowanych działań wraz ze zdjęciami),
 • pokrycie kosztów wizyt roboczych mających na celu weryfikację wniosku (czy podejmowane działania są zgodne z informacjami zawartymi we wniosku), kosztów związanych z nadaniem tytułu Bezpiecznej Wspólnoty oraz opłaty administracyjnej do wniosku aplikacyjnego 900 EUR (opłatę należy uiścić przed desygnowaniem wspólnoty),
 • zakup przez wspólnotę flag Bezpiecznych Wspólnot: rozmiar 24 x 150 cm, cena: 35 EUR, rozmiar 24 x 15 cm, cena: 12 EUR
 • umowa jest podpisywana pomiędzy wspólnotą i Instytutem Karolińskim – Światową Organizacją Zdrowia Centrum Współpracy  w zakresie Propagowania Bezpieczeństwa w Społeczeństwie .
 • logo Bezpiecznej Wspólnoty będzie wysłane w formacie jpg i może być używane po desygnowaniu.
 • po pięciu latach następuje redesygnacja, tzn. wniosek aplikacyjny jest ponownie weryfikowany przez instytucję certyfikującą. Redesygnaacja ma na celu ewaluację programów realizowanych we wspólnocie.

 

Wersja do druku
Informacje ogólne | Tarnowskie Góry | INTERREG IIIB | Kontakty | Galeria | Linki | Dokumenty
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM