Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Obrazki : drukuj :: nie drukuj ::

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM SIECI?

"Bezpieczną Wspólnotą" mogą zostać powiaty, gminy, miasta oraz ich dzielnice, które promują bezpieczne zachowania, zapobiegają wypadkom, przemocy i samobójstwom. Ich długofalowe i co najważniejsze stałe działania obejmują wszystkich mieszkańców. Certyfikat „Bezpiecznych Wspólnot” przyznawany jest na pięć lat. Po tym czasie można starać się o niego powtórnie.


 

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO BEZPIECZNYCH WSPÓLNOT?

Mieszkańcy gmin, które znalazły się w gronie „Bezpiecznych Wspólnot” czują się bezpieczniej, chętniej pracują na rzecz swoich społeczności, działają wspólnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Wśród innych zalet istnienia w sieci „Bezpiecznych Wspólnot” wymienić należy:

DROGA DO CELU, CZYLI JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

 PORADNIK "JAK NAPISAĆ WNIOSEK APLIKACYJNY"?

Jak napisać wniosek aplikacyjny przystąpienia do programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Bezpieczne Wspólnoty" ?

CO ZROBIONO W TARNOWSKICH GÓRACH?

CZY CERTYFIKAT TO KONIEC NASZEJ PRACY? 

Przyjęcie do grona „Bezpiecznych Wspólnot” nie oznacza końca pracy na rzecz zwiększania bezpieczeństwa. Certyfikat przyznawany jest bowiem na okres pięciu lat. Po tym czasie należy go odnowić. Członkowstwo w sieci „Bezpiecznych Wspólnot” to zaszczyt, ale i obowiązki. Przed nami zatem:

 • utrzymanie certyfikatu;
 • promowanie idei „Bezpiecznych Wspólnot” w kraju i za granicą;
 • przygotowanie wytycznych dla długofalowych programów zwiększających bezpieczeństwo realizowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe czy związki wyznaniowe.

   JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ?

   • uruchomiając stronę internetową: „Jak zostać członkiem sieci „Bezpiecznych Wspólnot?”;
   • przygotowując bank dobrych praktyk oraz ranking programów zwiększających bezpieczeństwo prowadzonych przez śląskie samorządy;
   • wykorzystywać środki europejskie na realizację programów w zakresie poprawy bezpieczeństwa;
   • przekazywać zdobyte doświadczenia partnerom zaangażowanym w realizację rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

   UŻYTECZNE ADRESY 

  • http://www.bezpiecznewspolnoty.inhost.com.pl  -