Wybierz język:

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry (położenie 50°27' N 18°52' E) to miasto i gmina usytuowane w południowo zachodniej Polsce, w województwie śląskim, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). W mieście znajduje się siedziba Burmistrza – organu administracji samorządowej oraz Starostwa Powiatowego – organu II stopnia administracji państwowej.

Powierzchnia gminy Tarnowskie Góry wynosi 83,47 km˛, z czego użytki rolne stanowią 36%, a użytki leśne 39%. Na terenie gminy istnieje rozwinięta sieć połączeń drogowych; przebiegają tu min. droga krajowa DK11 (kierunek Poznań), droga wojewódzka Nr 78 (kierunek Częstochowa, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach). Na terenie gminy usytuowane jest kilka dużych zakładów produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu górniczego, a także jedna z największych w Europie kolejowych stacji przeładunkowych.

Największymi atrakcjami turystycznymi Tarnowskich Gór są:

  • Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych i Sztolnia Czarnego Pstrąga, uznane za Pomniki Historii i będące na liście 30 najcenniejszych obiektów oraz zespołów zabytkowych w Polsce.


Sercem miasta jest zabytkowa XVI-wieczna starówka z jednym z najładniejszych ratuszy na Śląsku oraz Muzeum Miejskim, w którym znajduje się m. in. wyjątkowy drewniany strop polichromowany z I poł. XVII w., a także renesansowy kamienny portal i barokowa dekoracja stiukowa sklepienia. Ozdobą miasta są liczne zabytkowe kamieniczki i kościoły oraz pałac i zamek. Miłośnicy sportu i rekreacji mają do dyspozycji wiele obiektów sportowych, w tym jeden z najnowocześniejszych w Polsce Park Wodny.

Na terenie miasta odbywają się liczne imprezy kulturalne: występy, koncerty, przedstawienia teatralne, różnego rodzaju wystawy, a także duże imprezy masowe, jak np. Gwarki Tarnogórskie gromadzące corocznie ok. 5 tys. uczestników. Kulturalnym sercem miasta jest Tarnogórskie Centrum Kultury.

W 28 placówkach oświatowych o różnym poziomie nauczania zdobywa wiedzę około 12,5 tys. dzieci i młodzieży, w tym także młodzież zamieszkała poza terenem gminy. Dla potrzeb rozwoju zainteresowań miasto oferuje do dyspozycji samorządowe instytucje kulturalne takie jak Tarnogórskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowe Domy Kultury oraz świetlice środowiskowe.

Szkic demograficzny miasta

Liczba mieszkańców wynosi około 61,5 tysiąca, w tym w poszczególnych grupach wiekowych:

  • dzieci do lat 14 - ogółem 8200,
  • młodzież od 15 do 24 lat - ogółem 9600,
  • dorośli od 25 do 64 lat - ogółem 35200,
  • emeryci powyżej 65 lat - ogółem 8500.

Z przedstawionych danych wynika, że populacja demograficzna Tarnowskich Gór znajduje się w okresie przejściowym, z wyraźną tendencją do starzenia się. Do takiego stwierdzenia upoważnia stosunek ludności w okresie przedprodukcyjnym do liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Rozkład demograficzny skutkuje również potrzebą przyjęcia stosownych programów adresowanych do poszczególnych przedziałów wiekowych. Od 2000 r. sytuacja społeczno-ekonomiczna społeczności Tarnowskich Gór uległa znacznemu zróżnicowaniu. Wzrosła do 3% liczba osób ubiegających się o pomoc lub wsparcie z budżetu Gminy. Działania interwencyjne, kryzysowe oraz dystrybucyjne instytucji pomocowych miasta, spowodowały zwiększenie ich obowiązków, nie zawsze statutowych. Taka sytuacja wymusiła konieczność skoordynowania poczynań wszystkich instytucji i organizacji społecznych, pozarządowych i wyznaniowych, zajmujących się pomocą społeczną. W oparciu o strukturę demograficzną w Tarnowskich Górach realizowane są programy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, promocję zdrowia i zapobiegania wypadkom, niezależnie od płci, wieku, środowiska, poziomu intelektualnego i zamożności.

Wersja do druku
Informacje ogólne | Tarnowskie Góry | INTERREG IIIB | Kontakty | Galeria | Linki | Dokumenty
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM