Wybierz język:

Warunki, jakie muszą spełniać "Bezpieczne Wspólnoty"

  • bazowanie na infrastrukturze partnera oraz współpraca i zarządzanie przez międzysektorowe grupy odpowiedzialne za promocję bezpieczeństwa w swoich społecznościach;
  • długookresowe, stałe programy obejmujące całą ludność bez względu na płeć, wiek, środowisko i sytuację w jakiej się znajduje;
  • programy, dla których celem są grupy i środowiska wysokiego ryzyka, a także programy promujące bezpieczeństwo w grupach szczególnie wrażliwych;
  • programy dokumentujące częstotliwość wypadków i ich przyczyny;
  • prowadzenie ewaluacji w celu oceny programów, działań i efektów zmian;
  • ciągłe i regularne uczestnictwo w sieci Bezpiecznych Wspólnot na poziomie narodowym i międzynarodowym;
Wersja do druku
Informacje ogólne | Tarnowskie Góry | INTERREG IIIB | Kontakty | Galeria | Linki | Dokumenty
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM